De Muldersteeg

De Muldersteeg verzorgt gespecialiseerd onderwijs in de regio Oosterhout en omstreken/Breda. Wij bieden onderwijs aan leerlingen waarbij het regulier basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs geen passend aanbod kan bieden.
Meer weten?

Telefoon: 0162 - 42 08 39
E-mail: demuldersteeg@koraal.nl
Schoolleider: Karin de Wild

Karin de Wild

De Muldersteeg

We vinden het belangrijk dat jij je fijn voelt op school. Daarom gaan we op een positieve, vriendelijke en respectvolle manier met elkaar om. We houden rekening met elkaar en met ieders sterke en zwakke kanten. We accepteren jou zoals je bent. We helpen elkaar. Rust en structuur zijn belangrijk voor jou. Daarom werken we met vaste dagelijkse routines en basisregels op school, zodat je weet wat je kunt verwachten. Daardoor kun jij je beter concentreren, de leerstof in je opnemen en je sociaal-emotioneel ontwikkelen.

Rekening houden met elkaar

Meer weten?

Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als leerling zelf, vragen over De Muldersteeg? Dan kunt u terecht bij onze schoolleider Karin de Wild.

T 0162 - 42 08 39
E demuldersteeg@koraal.nl

Andere vragen? Maak dan gebruik van onderstaande contactgegevens. Onze school is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.  

T 0162 - 42 08 39
E demuldersteeg@koraal.nl

Bezoekadres
Muldersteeg 8 
4901 ZG Oosterhout