Dieze College

Lesrooster en vakanties

Op school vinden we de ontwikkeling van jouw sociale vaardigheden heel belangrijk. Samen met je klasgenoten ga je activiteiten en opdrachten doen, die je helpen om te leren samenwerken, hoe je je kunt inleven in een ander en hoe je goed met elkaar omgaat. In het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) staan de doelen waaraan wij met jou werken. Drie keer per jaar krijg je een rapport. We kijken dan naar jouw onderwijsresultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling en naar (burgerschap)vaardigheden.

Lesrooster

1e lesuur

08.30 - 09.20

2e lesuur

09.20 - 10.10

3e lesuur

10.10 - 11.00

Pauze

4e lesuur

11.15 - 12.05

5e lesuur

12.05 - 12.55

Pauze

6e lesuur

13.25 - 14.15

7e lesuur

14.15 - 15.05

Pauze

8e lesuur

15.15 – 16.05

Studiedagen

  • 26 oktober 2020

  • 26 januari 2021

  • 30 maart 2021

  • 26 april 2021

  • 23 juni 2021

Vakanties

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

2e paasdag

5 april 2021

Koningsdag    

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

2e pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

Maatwerk – individueel onderwijs

We hebben twee klassen gericht op individueel onderwijs. In de structuur-klas krijgen maximaal 8 leerlingen les die door ASS problematiek of angststoornissen zodanig belemmerd zijn, dat ze niet kunnen functioneren in een reguliere groep. In de top-klas krijgen maximaal 8 leerlingen onderwijs, die zeer veel moeite hebben om tot leren te komen. Met individuele aandacht, extra zorg en ondersteuning begeleiden we deze leerlingen. Waar het kan, stromen ze later weer in een reguliere groep in.