Dieze College

Lesrooster en vakanties

Op school vinden we de ontwikkeling van jouw sociale vaardigheden heel belangrijk. Samen met je klasgenoten ga je activiteiten en opdrachten doen, die je helpen om te leren samenwerken, hoe je je kunt inleven in een ander en hoe je goed met elkaar omgaat. In het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) staan de doelen waaraan wij met jou werken. Drie keer per jaar krijg je een rapport. We kijken dan naar jouw onderwijsresultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling en naar (burgerschap)vaardigheden.

Lesrooster

Lestijden schooljaar 2021-2022

Voor de onderbouw gelden de volgende lestijden:

Maandag – woensdag – vrijdag:                    08.25 uur – 15.05 uur

Dinsdag – donderdag:                                   08.25 uur – 14.15 uur

Voor de bovenbouw wijken de lestijden af i.v.m. profielkeuzes.

Studiedagen

  • 5 oktober 2021

  • 25 en 26 november 2021

  • 24 december 2021

  • 25 januari 2022

  • 19 april 2022

  • 7 juni 2022

  • 18, 19, 20 en 21 juli 2022 halve studiedag. Leerlingen vrij om 12.00 uur.

  • 22 juli 2022

Vakanties

Herfstvakantie

25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

2e paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

2e pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie    

25 juli t/m 2 september 2022

Maatwerk – individueel onderwijs

We hebben twee klassen gericht op individueel onderwijs. In de structuur-klas krijgen maximaal 8 leerlingen les die door ASS problematiek of angststoornissen zodanig belemmerd zijn, dat ze niet kunnen functioneren in een reguliere groep. In de top-klas krijgen maximaal 8 leerlingen onderwijs, die zeer veel moeite hebben om tot leren te komen. Met individuele aandacht, extra zorg en ondersteuning begeleiden we deze leerlingen. Waar het kan, stromen ze later weer in een reguliere groep in.