Dieze College

Lesrooster en vakanties

Op school vinden we de ontwikkeling van jouw sociale vaardigheden heel belangrijk. Samen met je klasgenoten ga je activiteiten en opdrachten doen, die je helpen om te leren samenwerken, hoe je je kunt inleven in een ander en hoe je goed met elkaar omgaat. In het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) staan de doelen waaraan wij met jou werken. Twee keer per jaar krijg je een rapport. We kijken dan naar jouw onderwijsresultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling en naar (burgerschap)vaardigheden.

Lesrooster

1e lesuur

08.30 - 09.20

2e lesuur

09.20 - 10.10

3e lesuur

10.10 - 11.00

Pauze

4e lesuur

11.15 - 12.05

5e lesuur

12.05 - 12.55

Pauze

6e lesuur

13.25 - 14.15

7e lesuur

14.15 - 15.05

Pauze

8e lesuur

15.15 – 16.05

Studiedagen

  • 8 oktober 13:00
  • 16 december 13:00
  • 19 maart 2020 13:00
  • 4 mei 2020
  • 4 juni 13:00
  • 19 mei 

Vakanties

Herfstvakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari 2020

Meivakantie

20 april t/m 1 mei 2020

Hemelvaartonderbreking

21 mei en 22 mei 2020

2e pinksterdag

1 juni 2020

Start zomervakantie

10 juli 2020

Zomervakantie

13 juli t/m 21 augustus 2020

Maatwerk – individueel onderwijs

We hebben twee klassen gericht op individueel onderwijs. In de structuur-klas krijgen maximaal 8 leerlingen les die door ASS problematiek of angststoornissen zodanig belemmerd zijn, dat ze niet kunnen functioneren in een reguliere groep. In de top-klas krijgen maximaal 8 leerlingen onderwijs, die zeer veel moeite hebben om tot leren te komen. Met individuele aandacht, extra zorg en ondersteuning begeleiden we deze leerlingen. Waar het kan, stromen ze later weer in een reguliere groep in.