Dieze College

Onze school

SAMEN

Wij geloven dat we samen meer bereiken dan alleen. Door samen te werken, begeleiden wij de hele ondersteuningsvraag van de leerling en zijn omgeving. Met als doel de leerling in staat te stellen regie te voeren over zijn eigen leven. En om ons vakgebied een stukje verder te brengen.

Samenwerking met Bossche Vakschool 

Hoe mooi is het wanneer leerlingen uit het speciaal onderwijs een volwaardig vmbo diploma kunnen halen? Geen staatsexamen meer maar gewoon een volledig examen op vmbo-basis of -kaderniveau.  

Deze wens werd uitgesproken door het Dieze College en de Bossche Vakschool en dat heeft geresulteerd in een unieke samenwerking en samenwerking onder de naam: VMBO S 

Klik hier voor meer informatie

Maatwerk

We hebben twee klassen gericht op individueel onderwijs. In de structuur-klas krijgen maximaal 8 leerlingen les die door ASS problematiek of angststoornissen zodanig belemmerd zijn, dat ze niet kunnen functioneren in een reguliere groep. In de top-klas krijgen maximaal 8 leerlingen onderwijs, die zeer veel moeite hebben om tot leren te komen. Met individuele aandacht, extra zorg en ondersteuning begeleiden we deze leerlingen. Waar het kan, stromen ze later weer in een reguliere groep in.