Het Ginnekencollege

Onderwijsaanbod

Je krijgt les van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 15.00 uur. We geven les in zeer kleine groepen van 8 leerlingen. Basisonderwijs en vmbo geven we op school. Voor havo, vwo, mbo en wo niveau is het mogelijk om afstandsonderwijs te volgen. Daarnaast kun je specifieke (vaktechnische) certificaten behalen. Meer informatie vind je in de schoolgids. Je kunt op drie manieren uitstromen: naar een vervolgopleiding, arbeid of dagbesteding. We kijken wat het beste bij jou past en welk traject het meest geschikt voor je is.

Stages

Als je het vmbo volgt, zijn stages een belangrijk onderdeel van je opleiding. Er zijn diverse stageplaatsen binnen de inrichting. Sterk in Werk begeleidt je tijdens je stage. Zo krijg je de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Als je een verlofstatus hebt, is het ook mogelijk om een stageplek buiten de inrichting te krijgen.

Naast de theoretische- en praktijklessen ligt de nadruk op sociale vaardigheden, zoals het aangaan van relaties, zelfverzorging, luisteren, gezag accepteren, plannen en doorzettingsvermogen. Dit sluit aan op de behandeling en begeleiding die je krijgt bij RJJI Den Hey-Acker.

Veiligheid op school

Wij hanteren het veiligheidsprotocol dat is opgesteld door RJJI Den Hey-Acker. Bij het inrichten van de lokalen en werkruimtes is veel zorg besteed aan veiligheid. Daarnaast is het hele schoolteam getraind in het omgaan met agressie en geweld en het voorkomen daarvan. Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, nemen we passende maatregelen en registreren we het incident.