Het Ginnekencollege

Onze school

Het Ginnekencollege is een orthopedagogische onderwijsinstelling voor gespecialiseerde onderwijszorg binnen de Rijks Justitiële Jeugdinrichting locatie Den Hey-Acker - Breda.
RJJI Den Hey-Acker staat als onderdeel van de Sector Justitiële Jeugdinrichtingen borg voor een veilige tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen en levert binnen de strafrecht- en jeugdzorgketen een wezenlijke bijdrage aan het vergroten van kansen voor jongeren.