Het Ginnekencollege is een orthopedagogische onderwijsinstelling voor gespecialiseerde onderwijszorg
binnen de Rijks Justitiële Jeugdinrichting locatie Den Hey-Acker - Breda.
RJJI Den Hey-Acker staat als onderdeel van de Sector Justitiële Jeugdinrichtingen borg voor een
veilige tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen en levert binnen de
strafrecht- en jeugdzorgketen een wezenlijke bijdrage aan het vergroten van kansen voor jongeren.

Download onze schoolgids

Klik hier om de schoolgids van Het Ginnekencollege te downloaden.