Het Ginnekencollege

Het Ginnekencollege is een orthopedagogische onderwijsinstelling in Breda. De school biedt gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen tussen 12 en 22 jaar, die tijdelijk verblijven in de RJJI (Rijks Justitiële Jeugd Inrichting) Den Hey-Acker.
Meer weten?

Telefoon: 088 - 071 84 45
E-mail: vso-ginneken@dji.minjus.nl
Schoolleider: Roân van Amstel

Het Ginnekencollege

Jongeren die verblijven op RJJI Den Hey-Acker zijn daar tijdelijk geplaatst door Justitie, om strafrechtelijke redenen. Tijdens je verblijf ga je naar school op Het Ginnekencollege. Dat zit in hetzelfde gebouw. Je krijgt een lesprogramma op maat. Door deze individuele benadering krijg je de kans om te werken aan je problemen, gedrag en sociaal-emotionele vaardigheden. Dit geeft je nieuwe perspectieven voor je toekomst.

We hebben een intensieve samenwerking met RJJI Den Hey-Acker. We sluiten aan op de behandeling en begeleiding die je daar krijgt. Je volgt bij ons in zeer kleine groepen onderwijs, dat kan op alle niveaus. We kijken samen met jou naar wat jij wilt en kan en zoeken daar samen een traject bij. We bespreken met jou de ontwikkeldoelen die bij het traject van toepassing zijn. Er zijn veel mogelijkheden: van vakken volgen, certificaten of een diploma halen tot stages en arbeidstoeleiding.

Nieuwe kansen voor de toekomst

Meer weten?

Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als leerling zelf, vragen over Het Ginnekencollege? Dan kunt u terecht bij onze schoolleider Roân van Amstel. Onze school is van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar van 7.30 tot 16.30 uur. Op vrijdag zijn we tot 12.30 uur bereikbaar.

T 088 - 071 84 45
E vso-ginneken@dji.minjus.nl

Adres
Galderseweg 7
4836 AB Breda

Postadres
Postbus 4737
4803 ES Breda