P.I. School Hondsberg

Lesrooster en vakanties

Binnen P.I. School Hondsberg werken we met onderwijs-met-zorggroepen. In die groep krijg je (individueel) onderwijs in een kleine groep van 8 leerlingen. Je wordt begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Het onderwijs dat we in die groepen bieden is maatwerk. We stellen doelen op gebied van onderwijs (leervoorwaarden, leerniveau) en zorg (zelfredzaamheid). In het dagprogramma wisselen inspanning en ontspanning elkaar af.

Lesrooster

Dag Lestijden SO Lestijden VSO

Maandag

08.45 – 14.30 uur

08.30 – 14.45 uur

Dinsdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Woensdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Donderdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Vrijdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Pauze
In de ochtend heb je een kwartier pauze en 's middags heb je lunchpauze.

SO: Externe leerlingen worden vanaf 08:30 uur opgevangen op de speelplaats.

VSO: Externe leerlingen lopen zelfstandig naar hun klas.

Vakanties

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023 

Kerstvakantie

22 december 2023 t/m 5 januari 2024 

Alle leerlingen roostervrij    19 t/m 23 februari 2024

Carnavalsvakantie

12 t/m 16 februari 2024 

Goede vrijdag 29 maart 2024 

2e paasdag

1 april 2024 

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2024 

Hemelvaart

9 t/m 10 mei 2024 

2e pinksterdag

20 mei 2024 

VSO leerlingen roostervrij    13 en 14 juni  2024
SO leerlingen roostervrij 10 t/m 14 juni 2024

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2024 

Studiedagen

In dit schooljaar zijn voor medewerkers studiedagen gepland. Tijdens deze dagen zijn de leerlingen van het SO en VSO vrij.

  • 18 september 2023 
  • 5 oktober 2023 
  • 14 november 2023 
  • 6 december 2023 
  • 22 maart 2024