P.I. School Hondsberg

Lesrooster en vakanties

Binnen P.I. School Hondsberg werken we met onderwijs-met-zorggroepen. In die groep krijg je (individueel) onderwijs in een kleine groep van 8 leerlingen. Je wordt begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Het onderwijs dat we in die groepen bieden is maatwerk. We stellen doelen op gebied van onderwijs (leervoorwaarden, leerniveau) en zorg (zelfredzaamheid). In het dagprogramma wisselen inspanning en ontspanning elkaar af.

Lesrooster

Dag Lestijden SO Lestijden VSO

Maandag

08.45 – 14.30 uur

08.40 – 14.40 uur

Dinsdag

08.45 – 14.30 uur

08.40 - 14.40 uur

Woensdag

08.45 – 14.30 uur

08.40 - 14.40 uur

Donderdag

08.45 – 14.30 uur

08.40 - 14.40 uur

Vrijdag

08.45 – 14.30 uur

08.40 - 14.40 uur

Pauze
In de ochtend heb je een kwartier pauze en ’s middags heb je lunchpauze.

Roostervrij SO + OMZ

 • 17 t/m 20 september 2019

Roostervrij SO + VSO 

 • 6 december 2019
 • 20 december 2019
 • 15 juni t/m 19 juni 2020
 • 10 juli 202

Vakanties

Herfstvakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari 2020

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaartonderbreking

21 mei t/m 22 mei 2020

2e pinksterdag

1 juni 2020

Zomervakantie

13 juli t/m 21 augustus 2020

Roostervrij SO + VSO

 • 16 t/m 20 september 2019
 • 6 december 2019
 • 20 december 2019
 • 15 juni t/m 19 juni 2020
 • 10 juli 2020

Studiedagen

Dit schooljaar zijn studiedagen en een studieweek gepland voor alle leerlingen van het SO en VSO. Op studiedagen zijn de leerlingen vrij. 

 • Maandag 16 september 2019
 • Maandag 7 oktober 2019
 • Donderdag 5 december 2019
 • Dinsdag 28 januari 2020
 • Woensdag 25 maart 2020

Onderwijsvorm

Elk jaar spreken we een ontwikkelingsplan af, in overleg met je ouders/verzorgers. We kijken naar hoe jij je zo optimaal mogelijk kunt ontwikkelen. Twee keer per jaar heb je een toetsweek, zo houden we bij hoe je je ontwikkelt. Ook de gedragsobservaties betrekken we hierbij. Het ontwikkelingsplan evalueren we minimaal één keer per jaar. Jouw docent maakt samen met de IB-er (intern begeleider) een didactisch werkplan voor jouw klas. Deze plannen stellen we twee keer per jaar bij. Je krijgt één keer per jaar een portfolio, vergelijkbaar met een rapport.

Veiligheid en rust op school

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld, in de schoolgids kun je terecht voor meer informatie.