P.I. School Hondsberg

Lesrooster en vakanties

Binnen P.I. School Hondsberg werken we met onderwijs-met-zorggroepen. In die groep krijg je (individueel) onderwijs in een kleine groep van 8 leerlingen. Je wordt begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Het onderwijs dat we in die groepen bieden is maatwerk. We stellen doelen op gebied van onderwijs (leervoorwaarden, leerniveau) en zorg (zelfredzaamheid). In het dagprogramma wisselen inspanning en ontspanning elkaar af.

Lesrooster

Dag Lestijden SO Lestijden VSO

Maandag

08.45 – 14.30 uur

08.40 – 14.40 uur

Dinsdag

08.45 – 14.30 uur

08.40 - 14.40 uur

Woensdag

08.45 – 14.30 uur

08.40 - 14.40 uur

Donderdag

08.45 – 14.30 uur

08.40 - 14.40 uur

Vrijdag

08.45 – 14.30 uur

08.40 - 14.40 uur

Pauze
In de ochtend heb je een kwartier pauze en ’s middags heb je lunchpauze.

Vakanties

Herfstvakantie

15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

4 maart 2019 t/m 8 maart 2019

Meivakantie

22 april 2019 t/m 3 mei 2019

Hemelvaartonderbreking

30 mei 2019 t/m 31 mei 2019

2e pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

Studiedagen

Dit schooljaar zijn studiedagen en een studieweek gepland voor alle leerlingen van het SO en VSO. Op studiedagen, maar ook tijdens de studieweek is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij. Tijdens één studieweek en één studiedag zijn enkel de SO en leerlingen die OMZ geplaatst zijn vrij.

  • di 29 januari 2019
  • woe 3 april 2019
  • ma 3 t/m vr 7 juni 2019
  • vrij 5 juli 2019

Onderwijsvorm

Elk jaar spreken we een ontwikkelingsplan af, in overleg met je ouders/verzorgers. We kijken naar hoe jij je zo optimaal mogelijk kunt ontwikkelen. Twee keer per jaar heb je een toetsweek, zo houden we bij hoe je je ontwikkelt. Ook de gedragsobservaties betrekken we hierbij. Het ontwikkelingsplan evalueren we minimaal één keer per jaar. Jouw docent maakt samen met de IB-er (intern begeleider) een didactisch werkplan voor jouw klas. Deze plannen stellen we twee keer per jaar bij. Je krijgt één keer per jaar een portfolio, vergelijkbaar met een rapport.

Veiligheid en rust op school

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld, in de schoolgids kun je terecht voor meer informatie.