P.I. School Hondsberg

Lesrooster en vakanties

Binnen P.I. School Hondsberg werken we met onderwijs-met-zorggroepen. In die groep krijg je (individueel) onderwijs in een kleine groep van 8 leerlingen. Je wordt begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Het onderwijs dat we in die groepen bieden is maatwerk. We stellen doelen op gebied van onderwijs (leervoorwaarden, leerniveau) en zorg (zelfredzaamheid). In het dagprogramma wisselen inspanning en ontspanning elkaar af.

Lesrooster

Dag Lestijden SO Lestijden VSO

Maandag

08.45 – 14.30 uur

08.30 – 14.45 uur

Dinsdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Woensdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Donderdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Vrijdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Pauze
In de ochtend heb je een kwartier pauze en 's middags heb je lunchpauze.

SO: Externe leerlingen worden vanaf 08:30 uur opgevangen op de speelplaats.

VSO: Externe leerlingen lopen zelfstandig naar hun klas.

Vakanties

Herfstvakantie

25 oktober t/m 29 oktober 2021

Alle leerlingen roostervrij  

22 november t/m 26 november 2021

SO roostervrij   

6 december 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 t/m 7 januari 2022

Carnavalsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

2e paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Alle leerlingen roostervrij   

23 mei t/m 25 mei 2022

Hemelvaart

26 t/m 27 mei 2022

2e pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen

In schooljaar 2021-2022 zijn voor medewerkers studiedagen gepland. Tijdens deze dagen zijn de leerlingen van het SO en VSO vrij.

  • Dinsdag 5 oktober 2021

  • Donderdag 3 februari 2022

  • Woensdag 30 maart 2022

  • Dinsdag 7 juni 2022

  • Maandag 27 juni 2022

Onderwijsvorm

Elk jaar spreken we een ontwikkelingsplan af, in overleg met je ouders/verzorgers. We kijken naar hoe jij je zo optimaal mogelijk kunt ontwikkelen. Twee keer per jaar heb je een toetsweek, zo houden we bij hoe je je ontwikkelt. Ook de gedragsobservaties betrekken we hierbij. Het ontwikkelingsplan evalueren we minimaal één keer per jaar. Jouw docent maakt samen met de IB-er (intern begeleider) een didactisch werkplan voor jouw klas. Deze plannen stellen we twee keer per jaar bij. Je krijgt één keer per jaar een portfolio, vergelijkbaar met een rapport.

Veiligheid en rust op school

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld, in de schoolgids kun je terecht voor meer informatie.