P.I. School Hondsberg

Lesrooster en vakanties

Binnen P.I. School Hondsberg werken we met onderwijs-met-zorggroepen. In die groep krijg je (individueel) onderwijs in een kleine groep van 8 leerlingen. Je wordt begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Het onderwijs dat we in die groepen bieden is maatwerk. We stellen doelen op gebied van onderwijs (leervoorwaarden, leerniveau) en zorg (zelfredzaamheid). In het dagprogramma wisselen inspanning en ontspanning elkaar af.

Lesrooster

Dag Lestijden SO Lestijden VSO

Maandag

08.45 – 14.30 uur

08.30 – 14.45 uur

Dinsdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Woensdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Donderdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Vrijdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Pauze
In de ochtend heb je een kwartier pauze en 's middags heb je lunchpauze.

SO: Externe leerlingen worden vanaf 08:30 uur opgevangen op de speelplaats.

VSO: Externe leerlingen lopen zelfstandig naar hun klas.

Vakanties

Herfstvakantie

21 t/m 25 oktober 2024

Kerstvakantie

20 december 2024 t/m 3 januari 2025 

Voorjaarsvakantie

3 t/m 7 maart 2025

Alle leerlingen roostervrij

10 t/m 14 maart 2025

Goede vrijdag

18 april 2025

Tweede Paasdag

21 april 2025

Meivakantie

21 april t/m 2 mei 2025

Bevrijdingsdag

5 mei 2025

Alle leerlingen roostervrij 

26 t/m 28 mei 2025

Hemelvaart

29 t/m 30 mei 2025

Tweede Pinksterdag

9 juni 2025

Zomervakantie

7 juli t/m 15 augustus 2025

Studiedagen

In dit schooljaar zijn voor medewerkers studiedagen gepland. Tijdens deze dagen zijn de leerlingen van het so en vso vrij.

  • 10 september 2024 
  • 7 oktober 2024
  • 6 december 2024
  • 29 januari 2025
  • 19 juni 2025