P.I. School Hondsberg

Lesrooster en vakanties

Binnen P.I. School Hondsberg werken we met onderwijs-met-zorggroepen. In die groep krijg je (individueel) onderwijs in een kleine groep van 8 leerlingen. Je wordt begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Het onderwijs dat we in die groepen bieden is maatwerk. We stellen doelen op gebied van onderwijs (leervoorwaarden, leerniveau) en zorg (zelfredzaamheid). In het dagprogramma wisselen inspanning en ontspanning elkaar af.

Lesrooster

Dag Lestijden SO Lestijden VSO

Maandag

08.45 – 14.30 uur

08.30 – 14.45 uur

Dinsdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Woensdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Donderdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Vrijdag

08.45 – 14.30 uur

08.30 - 14.45 uur

Pauze
In de ochtend heb je een kwartier pauze en 's middags heb je lunchpauze.

SO: Externe leerlingen worden vanaf 08:30 uur opgevangen op de speelplaats.

VSO: Externe leerlingen lopen zelfstandig naar hun klas.

Vakanties

Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Alle leerlingen roostervrij    6 t/m 10 februari 2023

Voorjaarssvakantie

20 t/m 24 februari 2023

Goede vrijdag 7 april 2023

2e paasdag

10 april 2023

Koningsdag 27 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

2e pinksterdag

29 mei 2023

Alle leerlingen roostervrij    19 t/m 20 juni 2023
SO leerlingen roostervrij 21 t/m 23 juni 2023

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen

In schooljaar 2022-2023 zijn voor medewerkers studiedagen gepland. Tijdens deze dagen zijn de leerlingen van het SO en VSO vrij.

  • 5 oktober 2022

  • 6 december 2022

  • 23 december 2022

  • 13 maart 2023

  • 6 juli 2023