Onze school

De leerlingen van de P.I. School Hondsberg hebben in hun leven vaak ingrijpende ervaringen meegemaakt, in de gezinssituatie en/of op school waardoor zij diverse emotionele en gedragsproblemen ervaren en (ook) op school meer begeleiding nodig hebben dan op een reguliere school geboden kan worden. 

P.I. School Hondsberg heeft als missie deze leerlingen het juiste programma aan te bieden waardoor zij zich weer kunnen ontwikkelen en goed functioneren in een schoolomgeving.  

Veiligheid en rust op school

Wij vinden het belangrijk dat jij in een rustige omgeving kunt leren en je veilig voelt op school. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Er zijn getrainde bedrijfshulpverleners op school, ons team weet om te gaan met agressie en in de lessen besteden we aandacht aan een goede sociale omgang met elkaar. Als er toch pestgedrag voorkomt, pakken we dit aan volgens het pestprotocol. Hiervoor is een speciale coördinator aangesteld, in de schoolgids kun je terecht voor meer informatie.   

Onderwijsvorm

Elk jaar spreken we een ontwikkelingsplan af, in overleg met je ouders/verzorgers. We kijken naar hoe jij je zo optimaal mogelijk kunt ontwikkelen. Twee keer per jaar heb je een toetsweek, zo houden we bij hoe je je ontwikkelt. Ook de gedragsobservaties betrekken we hierbij. Het ontwikkelingsplan evalueren we minimaal één keer per jaar. Jouw docent maakt samen met de IB-er (intern begeleider) een didactisch werkplan voor jouw klas. Deze plannen stellen we twee keer per jaar bij. Je krijgt één keer per jaar een portfolio, vergelijkbaar met een rapport.