Koraal locatie De Hondsberg

De Hondsberg

Het gedrag van een kind kan soms zo moeilijk zijn, dat je het als ouder niet meer weet. Dan is het belangrijk dat je een goede diagnose krijgt en aansluitend daarop de juiste ondersteuning. Thuis of bij Koraal. Bij De Hondsberg kun je terecht voor specialistische observatie, diagnostiek en (exploratieve) behandeling. We zijn er voor kinderen en jongeren uit het hele land van 0 tot 18 jaar.
Meer weten?

Telefoon:
 013 - 523 28 28

E-mail:
infohb@koraal.nl

Facebook
www.facebook.com/LECdeHondsberg

Voor wie is De Hondsberg?

Er zijn kinderen en jongeren met problemen die zo ernstig of complex zijn dat regionaal beschikbare jeugdhulpverlening niet in staat is om deze problemen te verminderen of op te lossen. Deze kinderen en jongeren kunnen doorverwezen worden naar De Hondsberg.

Het is meestal niet duidelijk hoe het probleemgedrag van deze kinderen en jongeren is ontstaan, wat er precies aan de hand is, wat ze op dat moment nodig hebben en wat hun toekomstperspectief is. De hulpvragen zijn dan ook gericht op de oorzaak van de complexe (gedrags-)problemen, diagnostiek, exploratieve behandeling en een (be)handel-, school- en toekomstadvies.

Deze kinderen, jongeren en hun ouders hebben vaak al een lange geschiedenis van hulpverlening en onderwijs achter de rug. Een passende beeldvorming en bijbehorende aanpak is gedurende deze periode niet gevonden. Wij zien veel kinderen en jongeren bij wie (gezins-)systemen ernstig overbelast zijn en daarom een beroep doen op verschillende, vaak intensieve vormen van ondersteuning en verblijf. Vaak met een minimaal rendement als resultaat.

Bekijk onderstaande video voor een korte impressie van De Hondsberg.

Observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling
Bij De Hondsberg is veel deskundigheid aanwezig. Door middel van intensieve observatie en diagnostiek door het multidisciplinaire team, wordt duidelijk wat aan de hand is met een kind of jongere. Tijdens de exploratieve behandeling werkt het team samen met een kind of jongere en zijn ouders intensief aan herstel van functioneren, afgestemd op de mogelijkheden van een kind of jongere en zijn gezin.


Resultaat
Wanneer een kind of jongere voor observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling bij De Hondsberg is geweest levert dit de volgende resultaten op:

  • een helder beeld van de problematiek
  • een duidelijk en praktisch advies hoe een kind of jongere, zijn ouders en hulpverleners het beste kunnen omgaan met de problematiek
  • de vastgelopen ontwikkeling komt weer op gang
  • de (gedrags-) problematiek neemt af of wordt opgeheven
  • ouders en het netwerk kunnen, indien mogelijk thuis, verder werken aan herstel.
De Hondsberg is er voor kinderen en jongeren uit heel Nederland
Koraal locatie De Hondsberg
Koraal locatie De Hondsberg
Koraal locatie De Hondsberg

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen?
Maak dan gebruik van ons telefonisch spreekuur. Onze professionals zijn elke werkdag tussen 13:00 en 14:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 013 – 52 32 833.


Heeft u specifieke vragen voor P.I.School Hondsberg?
Neem dan contact op met de intern begeleider, Annabel Audenaerd. Zij is te bereiken via telefoonnummer 013 - 5285159.


Heeft u vragen over aanmelding en financiering?
Neem dan contact met op met ons cliëntenbureau via 013 – 52 32 826 of via clientenbureauhb@koraal.nl. Onze medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Algemene contactgegevens
De Hondsberg
Hondsberg 5
5062 JT Oisterwijk
013 – 52 32 828
infohb@koraal.nl