Koraal | YIP! | Seksuele uitbuiting | Behandelprogramma Mensenhandel | Kennisontwikkeling | Kennisdeling

Kennisontwikkeling seksuele uitbuiting

Naast preventie en behandeling op het gebied van uitbuiting en mensenhandel, zet Koraal zich in voor kennisontwikkeling en kennisdeling. 

Dit doen we door het doen van onderzoek, projecten en het uitwisselen van kennis.

Een van de projecten is 'Preventie en behandeling (potentiële) slachtoffers seksuele uitbuiting LVB/GGZ’

Doelen van het project waren:

  • een betere preventie, signalering, opvang en behandeling van slachtoffers van mensenhandel
  • hulpverleners scholen op het gebied van herkenning van (potentiële) slachtoffers functionerend op het niveau van een LVB.

De verschillende activiteiten binnen dit project hebben onder andere geleid tot de (door)ontwikkeling van de 11VB Signaleringstool, de Microtraining ‘Zie jij het ook?’ en de methodiekomschrijving en evaluatie van het behandelprogramma YIP! van Koraal.

Koraal | Kennisontwikkeling | Kennisdeling | Seksuele uitbuiting | Behandelprogramma Mensenhandel | YIP!

Fact sheets kennisontwikkeling seksuele uitbuiting

De ontwikkelingen en opgedane kennis en inzichten vanuit het project zijn samengebracht in zeven factsheets. 

1. Factsheetoverzicht Koraal
Een inleiding op het project en projectresultaten. Een overzicht van de factsheets wordt getoond. (link naar Factsheet 1).

2. Kwetsbaarheden, signalen en beschermende factoren jongens
Koraal heeft een verkennend onderzoek verricht naar kwetsbaarheden, signalen en beschermende factoren van seksuele uitbuiting bij jongens middels een literatuuronderzoek en een expertraadpleging. In deze factsheet worden de resultaten samengevat.

3. 11VB Signaleringstool
Het is van groot belang om het risico op slachtofferschap en daarbij behorende signalen te herkennen, tijdig in te grijpen en passende hulp te bieden. 11VB is een signaleringstool die hierbij kan helpen. Lees deze factsheet voor meer informatie over 11VB.

4. 11VB Signaleringstool: analyse 
In de periode 2019-2021 is anonieme data verzameld via de ingevulde  quickscans en vragenlijsten 11VB. Deze factsheet geeft inzicht in de mate waarin de verschillende signalen voorkwamen bij de jongens en meisjes voor wie de signaleringstools zijn ingevuld

5. Stappenplan 
Bij (vermoedens van) uitbuiting moet er zorgvuldig en adequaat gehandeld worden. Wanneer er een onderbuikgevoel of signalen aanwezig zijn, is het belangrijk om uit te zoeken wat er aan de hand is. De stappen in deze factsheet helpen daarbij

6. Uitbuiting en LVB 
Jongeren functionerend op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van uitbuiting. In deze factsheet wordt meer inzicht gegeven in de risicofactoren, signalen en hulpverleningsbehoeften van deze jongeren.

7. Behandelprogramma YIP! 
Het behandelprogramma YIP! biedt landelijke zorg aan jonge mensen functionerend op het niveau van een LVB en/of met psychiatrische problematiek. YIP! wordt klinisch vanuit een open 24-uursplaatsing én ambulant aangeboden. Lees in deze factsheet meer over het behandelprogramma YIP!.