Het Driespan

In de regio West-Brabant is Koraal sterk vertegenwoordigd door de scholen van Het Driespan. Er zijn zes scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) die onderwijs verzorgen aan leerlingen van ongeveer 4 tot ongeveer 14 jaar. Daarnaast zijn er zes scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), bestemd voor leerlingen vanaf ongeveer 12 jaar tot ongeveer 18 jaar. Een bijzondere plek neemt Het Ginnekencollege in. Een orthopedagogische onderwijsinstelling voor gespecialiseerde onderwijszorg binnen de Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda.

Op de dertien scholen van Het Driespan zitten 1500 leerlingen. De scholen bevinden zich in Oosterhout, Breda, Rijsbergen, Roosendaal, Ossendrecht en Bergen op Zoom. Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk is afgestemd op de behoefte van elke individuele leerling. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn de belangrijkste uitgangspunten.

De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op school. Hij of zij wordt daarbij ondersteund door de controller, beleidsadviseur, hoofd P&O en staffunctionarissen met ieder een eigen aandachtsgebied.

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR). Deze voert regelmatig overleg met de schoolleider. Voor overkoepelende onderwerpen is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingericht. Hierin is van iedere MR een afvaardiging vertegenwoordigd. De GMR voert regelmatig overleg met de regiodirecteur en transitiemanager.

De scholen van Het Driespan werken in de regio nauw samen met zorgpartners als Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), GGZ Breburg, GGN WNB, Amarant, het ministerie van justitie, en natuurlijk met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen. Bovendien wordt actief samengewerkt met Saltho Onderwijs.  

Het Driespan heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Het Driespan aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Scholen speciaal onderwijs

De Speciaal Onderwijs (SO)-scholen van Het Driespan verzorgen onderwijs aan leerlingen van ongeveer 4 tot ongeveer 13 jaar oud. Deze zes SO-scholen liggen verspreid over West-Brabant, van Oosterhout tot aan Bergen op Zoom. Alle scholen werken samen met één of meerdere zorginstellingen.

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

De Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)-scholen van Het Driespan verzorgen onderwijs aan leerlingen vanaf ongeveer 12 jaar tot ongeveer 18 jaar oud. De VSO-scholen hebben allen hun eigen kenmerken en opleidingsniveau's. Van praktijkgericht onderwijs, via de diverse VMBO-profielen, tot en met HAVO. Leerlingen kunnen certificaten behalen of, wanneer mogelijk, een volledig diploma door deelname aan staatsexamens. 

Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers.

Voor Het Driespan geldt de afspraak dat alle scholen deze klachtenregeling ook gebruiken waardoor een uniforme werkwijze ontstaat. De werkwijze is als volgt:

1. Bespreek de situatie eerst met een medewerker of leidinggevende van de school.
2. Wanneer dit niet tot de gewenste resultaten leidt kunt u zich richten tot de contactpersoon van de school. De contactpersoon van de school kan u ondersteunen, een bemiddelaar inschakelen of u in contact brengen met een vertrouwenspersoon.

Wanneer de klacht binnen onze organisatie niet met een goede oplossing kan worden afgerond, kunt u een officiële schriftelijke klacht indienen bij:

LKC Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Meer weten? In deze bijlage vindt u de contactgegevens met betrekking tot klachten en vertrouwenspersonen bij Het Driespan. Meer informatie over ons klachtenbeleid vindt u hier of raadpleeg de brochure hieronder.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen? Hieronder vindt u onze algemene contactgegevens.

Het Driespan
Hof van den Houte 61
4873 AZ  Etten-Leur

Algemeen telefoonnummer:
076 - 502 59 90

Telefoon secretariaat directeur Het Driespan:
076 - 503 9210

Algemeen e-mailadres:
infodriespan@koraal.nl